Het Retourbeleid van Blurb

Het retourbeleid van Blurb is door verwijzing opgenomen in de Voorwaarden van Blurb via http://nl.blurb.com/terms en is op u van toepassing als u auteur bent van een gedrukt boek of een e-book koopt van Blurb (“Auteur”), of als u een gedrukt of e-book koopt in de Boekwinkel van Blurb (“Boekwinkelkoper”) (gezamenlijk: “Gebruikers”).

Opmerking voor Auteurs: uw boek, (een gedrukt boek of e-book), is helemaal van u: Blurb doet geen proeflezing, redigeert niet, noch verandert zij uw content op enigerlei wijze. Dat betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om uw boek opnieuw te bekijken voordat u het uitgeeft, en de volgende zaken moet herstellen/in orde moet maken:

  • tikfouten, grammaticafouten, niet afgemaakte tekst, of andere tekstfouten;
  • afbeeldingen in lage resolutie die afgedrukt, dan wel op het beeldscherm onduidelijk kunnen zijn;
  • donkere afbeeldingen die donker op het scherm verschijnen (Blurb maakt uw afbeeldingen niet lichter om te corresponderen met wat u ziet op een scherm met achtergrondverlichting);
  • designkwesties, met inbegrip van boekformaat, opzet, stijl, kleur, en pagina-indeling;
  • welke andere creatieve keuzes dan ook die u heeft gemaakt door gebruik te maken van welke software van Blurb dan ook, die u wilt heroverwegen (gezamenlijk: de “Auteur-Content”)

U moet uw boek in de Preview-modus opnieuw bekijken vóórdat het wordt afgedrukt. Mocht u veranderingen vinden die u door wilt voeren, dan kunt u dat doen in de tool van Blurb waarin u het boek heeft gemaakt of in uw originele bestand. Upload het herziene boek, bekijk het boek opnieuw en bestel dan een uitgave van die herziene versie. Wij raden u sterk aan om een enkel exemplaar van uw door Blurb gemaakte boek te bestellen en door te lezen voordat u een meervoudige bestelling plaatst.

Opmerking voor Boekwinkelkopers:

Blurb is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Auteur-Content) van welk gedrukt boek of e-book dan ook in de Boekwinkel van Blurb. Elk boek dat u koopt in de Boekwinkel van Blurb is naar uw wensen gedrukt, of gedownload louter conform uw bestelling; wij slaan geen boeken op. Vandaar dat wij geen retouren accepteren, dan wel restituties geven om welke reden dan ook, behalve binnen het beperkte boekvervangingsbeleid zoals hieronder uiteengezet.

Gedrukte Boeken

Annuleringsbeleid voor Gedrukte Boeken. Een Gebruiker kan een bestelling voor een gedrukt boek annuleren voor ongeveer één uur vanaf de tijd van de bestelling. Let op: één uur na de bestelling kan Blurb geen terugbetalingen meer doen, dan wel bestellingen annuleren, en behalve in de gevallen die nadrukkelijk zijn beschreven in dit retourbeleid (d.w.z. Blurb gaat er mee akkoord om uw gedrukte boek te vervangen als het aankomt in beschadigde toestand, met een wezenlijk productiegebrek, of een wezenlijk gebrek in afwerking), zal Blurb geen retouren accepteren.

Return Policy for Printed Books. On the off chance your printed book arrives damaged, with a material manufacturing defect, or a material defect in workmanship, contact us via Blurb’s Customer Support within 14 days of receipt and we will work with you to secure a replacement copy if necessary. Please note that each printed book you order from us is individually made by one of Blurb’s professional book-printing partners. There may be minor differences across different prints of the same books and/or across books printed by our different book-printing partners, including, but not limited to, slight variances in color fidelity and binding type. While we work very hard to keep our product as consistent as possible, this variation is a normal occurrence and is not considered a manufacturing defect or a defect in workmanship and does not qualify for a reprint.

E-books van Blurb

E-books van Blurb (inclusief PDF-boeken) zijn niet onderhevig aan de bovenstaande Annuleringsregels van het Retourbeleid voor gedrukte boeken. Blurb verschaft Gebruikers niet de mogelijkheid om bestellingen voor e-books te annuleren, dan wel er terugbetalingen of vervangingen voor te ontvangen.