Blurb retourbeleid

Het retourbeleid van Blurb is door verwijzing opgenomen in de Voorwaarden van Blurb via http://nl.blurb.com/terms en is op u van toepassing als u auteur bent die een gedrukt boek of een ebook koopt van Blurb (“Auteur”), of als u een gedrukt of ebook koopt van de Blurb Boekwinkel (“Boekwinkelkoper”) (gezamenlijk: “Gebruikers”).

Opmerking voor Auteurs: uw boek, om het even of het een gedrukt boek of een ebook betreft, is helemaal van u: Blurb doet geen proeflezing, redigeert niet, noch verandert zij uw content op enigerlei wijze. Dat betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om uw boek opnieuw te bekijken voordat u het uitgeeft, en de volgende zaken moet herstellen/in orde moet maken:

  • tikfouten, grammaticafouten, niet afgemaakte tekst, of andere tekstfouten;
  • lage resolutie afbeeldingen die afgedrukt, dan wel op het beeldscherm onduidelijk kunnen zijn;
  • donkere afbeeldingen die donker op het scherm verschijnen (Blurb maakt uw afbeeldingen niet lichter om te corresponderen met wat u ziet op een scherm met achtergrondverlichting);
  • designkwesties, met inbegrip van boekformaat, opzet, stijl, kleur, en pagina-indeling;
  • welke andere creatieve keuzes dan ook die u heeft gemaakt door gebruik te maken van om ’t even welke software van Blurb, die u wilt heroverwegen (gezamenlijk: de “Auteur-Content”)

U moet uw boek ook in de Preview-modus opnieuw bekijken vóór de druk. (U zou ook een vriend kunnen vragen er nog eens naar te kijken.) Mocht u veranderingen vinden die u door wilt voeren, geen probleem. Doe dat gewoon in de van toepassing zijnde Blurb software, of in uw originele bestand, upload het herziene boek, bekijk ‘t opnieuw en bestel dan een uitgave van die herziene versie. Wij raden u sterk aan om een enkel exemplaar van uw door Blurb gemaakte boek te bestellen en door te lezen, vóór het plaatsen van meervoudige bestellingen.

Opmerking voor Boekwinkelkopers:

Blurb is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Auteur-Content) van welk gedrukt boek of ebook dan ook in de Blurb Boekwinkel. Elk boek dat u koopt in de Blurb Boekwinkel is naar uw wensen gedrukt, of gedownload louter conform uw bestelling, en wij slaan geen boeken op. Vandaar dat wij geen retouren accepteren, dan wel restituties geven om welke reden dan ook, behalve binnen het beperkte boekvervangingsbeleid zoals hieronder uiteengezet.

Gedrukte Boeken

Annuleringsbeleid voor Gedrukte Boeken. Een Gebruiker kan een bestelling voor een gedrukt boek annuleren voor ongeveer één uur vanaf de tijd van de bestelling. Weest u er zich alstublieft van bewust dat als één uur verstreken is, Blurb geen terugbetalingen kan doen, dan wel bestellingen kan annuleren, en behalve in de gevallen die nadrukkelijk zijn beschreven in dit retourbeleid (d.w.z. Blurb gaat er mee akkoord om uw gedrukte boek te vervangen als het aankomt in beschadigde toestand, met een wezenlijk productiegebrek, of een wezenlijk gebrek in afwerking), zal Blurb geen retouren accepteren.

Retourbeleid voor Gedrukte Boeken. Voor het onwaarschijnlijke geval dat uw gedrukte boek aankomt in beschadigde toestand, met een wezenlijk productiegebrek, dan wel een wezenlijk gebrek in de afwerking, neem dan contact met ons op via Blurbs Customer Support binnen 14 dagen na ontvangst, en wij zullen u dan tegemoetkomen en indien nodig voor een vervangend exemplaar zorgen. Let er alstublieft op dat elk gedrukt boek dat u bestelt individueel wordt gedrukt door één van Blurbs professionele boekdrukpartners. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen verschillende uitgaven van dezelfde boeken en/of tussen boeken die door onze verschillende boekdrukpartners zijn gedrukt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geringe variaties in kleurgetrouwheid en de wijze waarop het boek is gebonden. Hoewel we erg ons best doen om ons product zo consistent mogelijk te houden, is deze variatie een normaal verschijnsel en wordt niet beschouwd als een productiegebrek, dan wel een gebrek in afwerking en geeft geen recht op een herdruk.

Blurb ebooks

Blurb ebooks zijn niet onderhevig aan de bovenstaande Annuleringsregels van het Retourbeleid voor gedrukte boeken. Blurb verschaft Gebruikers niet de mogelijkheid om bestellingen voor ebooks te annuleren, dan wel er terugbetalingen of vervangingen voor te ontvangen.