Mededelingen en werkwijze voor het maken van claims ten aanzien van het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht


Blurb respecteer de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en vraagt en verwacht dat onze auteurs hetzelfde te doen. Als dit nog niet heeft gedaan, bekijk dan uw verplichtingen als gebruiker van BookSmart (Software Eindgebruikers Licentieovereenkomst) en als lid van de Blurb website (Algemene Voorwaarden). Blurb kan, waarnodig en in totale discretie, de privileges van het lidmaatschap beeindigen van alle gebruikers die in strijd handelen met de bepalingen van de bovengenoemde overeenkomsten, met inbegrip van elke activiteit die herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

We adviseren elke Blurb gebruiker onmiddellijk contact met ons op te nemen als het vermoeden er is dat materiaal op de Blurb website of in een boek gemaakt met de BookSmart software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander. Wanneer we ons bewust zijn of dergelijke inbreuken en nadat we de ontvangen notificatie hebben gecontroleerd of het aan de vereisten zoals hieronder beschreven voldoet, zullen we onmiddellijk handelen en het materiaal in kwestie verwijderen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd, geplaatst of wordt gebruikt op een manier die een auteursrechtelijke inbreuk vormt (of op de Blurb website of in een boek gemaakt met de BookSmart Software), dan verzoekt Blurb u aan haar Auteursrecht Agent de volgende informatie te verschaffen:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht dat naar verluidt is geschonden;
  • Identificatie van het auteursrechtelijke beschermde werk waarop, volgens u, inbreuk wordt gemaakt;
  • Identificatie van de locatie van het materiaal dat, volgens u, inbreuk maakt (dwz op een specifiek deel van de Blurb website, in een bepaald boek, etc.) en dat moet worden verwijderd of de toegang tot dat materiaal moet worden uitgeschakeld en dat er voldoende informatie voor Blurb is om dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw bent en dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, zijn agent, of de wet; en
  • Een verklaring van u dat bovenstaande informatie juist is en op straffe van meineed dat u de houder van het auteursrecht bent of bevoegd bent op te treden namens de houder van het auteursrecht.

De contactinformatie van de Blurb Auteursrecht Agent voor de mededeling voor claims die zien op auteursrecht inbreuken is als volgt:

Blurb, Inc., a division of Reischling Press, Inc. (RPI)
Attn: Copyright Agent
3325 S 116th St
Tukwila, WA 98168

Voor vragen over auteursrecht kunt u contact met ons opnemen via de General Support form.