Privacybeleid


Ingangsdatum: 20/09/2016

Blurb, Inc, opgericht in Delaware (File Number 3.949.786) en gelegen op 3325 S 116th St, Tukwila, WA 98168, Verenigde Staten ("Blurb", "ons" of "wij") respecteert de privacy van de bezoekers van de website op https://www.blurb.com (de "Website"), en de gebruikers van zijn diensten. Dit Privacybeleid informeert u over ons beleid en praktijken met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens en Anonieme Informatie die u ons in te dienen via de website of diensten. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens. Het gebruik van informatie verzameld via onze service is beperkt tot het verstrekken van de dienst waarvoor de klant is bezig Blurb. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, zullen begrippen aangegeven met een hoofdletter de betekenis hebben zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Blurb (Algemene Voorwaarden) die een verwijzing naar dit die dit Privacybeleid omvat.

"Persoonlijke informatie" is alle informatie die ons in staat stelt (of anderen) om een individueel persoon te identificeren en zou kunnen bevatten (bijvoorbeeld) uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer, evenals andere niet-openbare informatie die geassocieerd met of rechtstreeks verband houden met dergelijke informatie.

Een "Internet Protocol-adres" of "IP-adres" is een getal dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer als u het internet gebruikt. In sommige gevallen blijft uw IP-adres hetzelfde iedere keer als u surft op internet. Als u als particulier gebruikmaakt van een internetprovider, dan zal uw IP-adres per sessie veranderen. We gaan IP-adressen alleen na als we cookie-informatie nodig hebben voor webanalyses en om na te gaan of de taalinstelling overeenkomt met de regio-instellingen indien die nog niet ingesteld zijn. U kunt meer lezen over onze Cookies (en andere tracking-technologieën) en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken in de sectie hieronder getiteld "Cookies".

"Anonieme Informatie" betekent informatie die niet kan worden geassocieerd of verbonden worden of voor identificatie van een individuele persoon.

Wij verzamelen en gebruiken Persoonlijke Informatie en Anonieme Informatie zoals omschreven in dit Privacybeleid.

Wij respecteren uw recht op privacy en gebruiken alleen de persoonlijke informatie (met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens) die u ons in overeenstemming met de Wet UK Data Protection 1998 (de wet) en andere toepasselijke privacywetgeving. Onder deze voorwaarden en bepalingen is [Blurb, Inc] eindverantwoordelijk voor deze gegevens.

Toestemming gebruiker

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door het bezoeken en gebruiken van onze Website of Diensten, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid Tevens stemt u expliciet in met de verwerking, verzameling en het gebruik van uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid, onthoud u zich dan van het gebruik van onze website of de toegang tot onze Services.

International Transfers

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Blurb Inc., en andere derde partijen voor gegevensbewerking, voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Door gebruik te maken van onze Website of Diensten of anderszins het aan ons verstrekken van persoonlijke gegevens, geeft u toestemming voor de verwerking, overdracht en opslag van gegevens in en naar de Verenigde Staten [en de andere landen] voor deze doeleinden. Houd er rekening mee dat de landen die zich buiten de EER bevinden niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als landen zich in de EER bieden, hoewel onze inzameling, opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal blijven worden beheerd door dit Privacybeleid.

Blurb, Inc. voldoet aan het EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework zoals opgesteld door het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland naar de VS.  Blurb, Inc. heeft aan het Ministerie van Handel gecertificeerd dat het voldoet aan de Privacy Shield Principles. Als er sprake is van een conflict tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, gelden de Privacy Shield Principles. Voor meer informatie over het Privacy Shield programma en om onze certificering te bekijken, bezoek dan https://www.privacyshield.gov

Blurb, als "Gegevensbeheerder" is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt onder het Privacy Shield Framework,, onder de GDPR en Privacy Shield Frameworks. Blurb kan vervolgens de gegevens overdragen aan een derde partij die als agent namens haar handelt. Blurb voldoet aan de Privacy Shield Principes voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens uit de EU, met inbegrip van de verdere bepalingen van overdracht van aansprakelijkheid.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen overeenkomstig de Privacy Shield Framework, dient Blurb zich te houden aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Blurb worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken, naar aanleiding van wettelijke verzoeken van de overheid, om aan de eisen van de nationale veiligheid of wetshandhaving te voldoen.

Als u een onopgelost probleem omtrent privacy of gegevens heeft dat we niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met ons in de VS gevestigde aanbieder voor geschillenbeslechting (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden en meer volledig beschreven op de Privacy Shield website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u bindende arbitrage inroepen indien andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door contact op te nemen met Blurb (zie adres onder) of door uw Persoonlijke Informatie te verwijderen van de Website en Diensten.

Verzamelen van Persoonlijke Informatie

De Persoonlijke Informatie die we van u verzamelen helpt ons meer te weten te komen over de bezoekers van onze Website en gebruik van onze Diensten. Wij gebruiken deze informatie om de Diensten aan u te kunnen leveren, de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze producten en diensten beter af te stemmen, om uw vragen en klachten te beantwoorden en om u aanvullende informatie en mogelijkheden aan te bieden.

Persoonlijke Informatie door u aan ons verstrekt

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via onze Website of Diensten.

 • Als u zich aanmeldt op de Website verzamelen wij uw volledige naam, gebruikersnaam, password en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens voor het aanmaken van uw account en voor het leveren van diensten aan u.
 • Als u gebruikmaakt van onze diensten verzamelen wij uw gebruikersnaam, e-mailadres en IP-adres. We verzamelen ook uw BSN (SSN) of fiscaal identificatienummer (TIN) (welke van toepassing is) voor ons Set Your Profit-(SYP-)programma. We verzamelen deze informatie voor betere afstemming van de functionaliteiten, prestatie en ondersteuning van onze producten en diensten.
 • Als u na aanmelding een profiel opstelt op de Website, zullen wij op niet-verplichte basis andere Persoonlijke Informatie verzamelen, zoals hobby’s, interesses, aanvullende contactgegevens, etc. Je bent niet verplicht deze aanvullende informatie te verstrekken, maar als je dat doet, verzamelen we deze informatie voor betere afstemming van de functionaliteiten, prestatie en ondersteuning van onze producten en diensten..
 • Als u producten of diensten bestelt op de Website, zullen wij alle informatie verzamelen benodigd voor het voltooien van de transactie, waaronder uw naam, creditcardgegevens en factuur- en verzendgegevens.
 • Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Blurb, verzamelen wij uw e-mailadres om u promotionele informatie te sturen over onze diensten, als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van dergelijke nieuwsberichten. U kunt zich op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door de afmeldinstructies op te volgen vermeld in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen.
 • Als u ons benadert met opmerkingen, vragen of feedback via de formulieren op de Website, zullen wij uw naam, e-mailadres en uw opmerking, vraag of feedback verzamelen om uw verzoek, vraag of klacht in behandeling te nemen.
 • Als u vrijwillig deelneemt aan een van onze onderzoeken kunnen wij aanvullende profielinformatie verzamelen, zoals demografische informatie. We gebruiken deze informatie voor betere afstemming van de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze producten en diensten.
 • Als u de functie "Bewaar Contacten" gebruikt om e-mailadressen op te slaan voor het versturen van berichten, zullen we deze e-mailadressen verzamelen en bewaren.
 • Als u contact met ons opneemt door middel van het aanvraagformulier via de Website of Diensten, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en de door u ingevulde opmerking of vraag om uw verzoek, vraag of klacht in behandeling te nemen.
 • Als u berichten plaats op het forum van de Website of via onze Diensten, dan zal de informatie bevat in uw bericht worden opgeslagen op onze servers en openbaar zijn voor andere gebruikers.
 • Als u contact met ons opneemt per e-mail, dan zullen wij uw e-mailadres verzamelen en zo lang als noodzakelijk is opslaan alsmede enige informatie in de e-mail of bijlage die u verstuurt. Deze informatie wordt gebruikt om uw e-mail te beantwoorden en eventuele vragen en klachten in behandeling te nemen.

Het is mogelijk dat we de volgende persoonlijke informatie over uw contacten verzamelen:

 • (Naam en adres) van een ontvanger van een cadeau voor het maken van een bestelling

Als u ons persoonlijke informatie over uw contacten verstrekt, zullen we deze informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor het is verstrekt.

Als u van mening dat een van uw contacten ons heeft voorzien van uw persoonlijke gegevens en u zou willen vragen dat deze uit onze database worden verwijderd, neem dan contact op met ons via support@blurb.com.

Wij willen u er op wijzen dat de Inhoud die u gebruikt voor uw boeken of inhoud die u bijdraagt aan de boeken van andere leden Persoonlijke Informatie kan bevatten. U dient hierbij bedachtzaam te zijn dat deze inhoud kenbaar kan worden gemaakt aan anderen (o.a. door het gebruiken van de preview-functionaliteit van het boek) als inhoud van uw boek of van het boek van andere leden aan wie u inhoud heeft geleverd, en om deze reden dient u alleen inhoud die u wilt delen onder deze voorwaarden, te gebruiken en bij te dragen.

Persoonlijke informatie verzameld via het Service Platform

Blurb verzamelt informatie onder de supervisie van haar klanten, en heeft geen directe relatie met de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Als u klant bent van één van onze klanten en zou niet meer willen dat er contact opgenomen wordt door uw klant, die gebruikmaakt van onze diensten, neem dan contact op met uw klant. Wij kunnen persoonlijke informatie overdragen aan onze leveranciers van dienstverlening. Overdracht van gegevens naar derden van derden worden gedekt door de service-overeenkomsten met onze klanten.

Persoonlijke informatie verzameld via trackingtechnologie

Bij het navigeren door de Website of App kan bepaalde informatie passief worden verzameld, waaronder uw IP-adres, type browser, domeinnamen, tijdstippen van bezoek, besturingssysteem, muisklikken, muisbewegingen en scrollactiviteiten. Wij gebruiken ook Cookies en navigatiedata zoals Uniform Resource Locators (URL) voor het verzamelen van informatie met betrekking tot de datum en het tijdstip van uw bezoek en de oplossingen en informatie die u heeft gezocht en bekeken Dit type informatie wordt verzameld voor het analyseren van het gebruik van onze diensten en oplossingen, en om deze beter bruikbaar te maken voor u. Evenals bij andere aspecten van onze diensten wordt een service provider van een derde partij gebruikt voor de verzameling en analyse van de gegevens. Deze derde partij, de service provider, kan ook onafhankelijk informatie van u verzamelen zoals omschreven in de sectie "Openbaarmaking van persoonlijke informatie" hieronder. Voor meer gedetailleerde informatie over cookies en andere online tracking tools die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie de sectie onder "Cookies".

Persoonlijke Informatie die we van andere bronnen ontvangen

Wij kunnen via andere bronnen Persoonlijke Informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld via mobiele telefoons, per telefoon of per fax. Ook kunnen wij dit ontvangen van andere ondernemingen die onze diensten aanleveren door middel van een co-branded of individueel aangemerkte website ("Partnerbedrijven"), en voor sommige van onze Diensten met inbegrip van locatiegegevens, gebruikt door voor bepaalde functionaliteiten in de Diensten. Indien u kiest om de locatiegegevens uit te schakelen kan het zijn dat sommige functionaliteiten van de Diensten niet correct werken. Wij kunnen deze informatie voegen bij de informatie die wij reeds van u hebben verzamelend via onze Website of Diensten, voor het verbeteren van de producten en diensten die wij leveren.

Gebruik van gegevens

In het algemeen wordt Persoonlijke Informatie die u aanlevert gebruikt voor het reageren op uw verzoeken, of om ons te helpen om u beter bij te staan. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken voor het toesturen van Blurb-nieuwsbrieven, onderzoeken of promotionele e-mails met betrekking tot veranderingen en updates van onze producten en diensten en voor andere marketingdoeleinden van Blurb of onze partners indien u heeft verzocht dergelijke berichten van ons te ontvangen. Voor meer informatie over hoe u uw voorkeuren kunt veranderen of om u uit te schrijven van promotionele communicatie, zie de sectie hieronder getiteld "Uw keuze met betrekking tot Persoonlijke Informatie".

Wij kunnen vanuit Persoonlijke Informatie dossiers creëren met Anonieme Informatie, door het afschermen van informatie (zoals uw naam) waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Wij kunnen deze Anonieme Informatie gebruiken voor het analyseren van verzoek- en gebruikspatronen voor het verbeteren van onze producten en diensten. Wij kunnen deze Anonieme Informatie delen met derden, die door Blurb ingehuurd worden om marketingdiensten te verlenen welke als doel hebben onze producten en diensten te promoten. Blurb behoudt het recht voor om Anonieme Informatie te gebruiken en verstrekken aan derden.

Feedback

Als u feedback geeft op onze producten of diensten, kunnen wij deze feedback gebruiken voor ieder doel, met dien verstande dat wij deze feedback niet zullen verbinden aan uw Persoonlijke Informatie. Blurb zal de informatie bevat in dergelijke communicatie verzamelen, en zal deze Persoonlijke Informatie verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Tenzij anders is uiteengezet in dit Privacybeleid verhandelen, verhuren of delen wij uw Persoonlijke Informatie niet met derden en zullen wij geen financiële informatie die onderdeel vormt van uw Persoonlijke Informatie openbaar maken, tenzij u ons dit verzoekt.

Nadat wij uw toestemming hebben verkregen kunnen wij uw Persoonlijke Informatie delen met derden, voor het verstrekken van producten en diensten die wij aanbieden via de Website of Diensten, verwerken van betalingen, verzenden en verwerken van bestellingen, accountonderzoek en marketing analytics. Deze derden wordt verzocht uw Persoonlijke Informatie niet anders te gebruiken dan voor het leveren van de producten en diensten verzocht door Blurb en zijn gebonden aan geheimhoudingsafspraken met betrekking tot het gebruik van dergelijke informatie. U verleent expliciet toestemming voor het delen van Persoonlijke Informatie met derden die uitsluitend tot doel hebben om producten en diensten aan u te leveren.

Indien u de Preview-functionaliteit gebruikt, zal enige Persoonlijke Informatie uit het boek of de inhoud van het boek waarvoor uw de Preview-functionaliteit heeft geselecteerd, publiekelijk zichtbaar worden gemaakt voor bezoekers van de Website of de Diensten, waaronder zoekmachines.

Wij kunnen co-branding of co-promotie overeenkomsten sluiten met derden, met als gevolg dat wij Persoonlijke Informatie delen met deze derden. Wij kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten aangaan met Partnerbedrijven, met als gevolg dat wij deze partnerbedrijven een URL en een co-branded klantregistratiepagina verschaffen, die individueel aangemerkt is door deze partner. Het partnerbedrijf kan hierbij de URL aan haar klanten promoten en verspreiden. Een partnerbedrijf kan toegang krijgen tot de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen van hun klanten. Als gevolg hiervan kunnen wij Persoonlijke Informatie verschaffen aan het partnerbedrijf indien u zich op de Website of onze Diensten via het Partnerbedrijf aanmeldt. Dit betekent echter niet dat wij controle uitoefenen op de privacypraktijken van deze derden. Let wel dat wij geen controle over de privacy-praktijken hebben van deze derden.

Als onze onderneming of al onze goederen worden overgedragen een andere onderneming, zal die onderneming eigenaar zijn van de Persoonlijke Informatie die door ons is verzameld en zal die onderneming gehouden zijn tot naleving van de rechten en verplichting met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Ongeacht van enige keuze die u maakt met betrekking tot de Persoonlijke Informatie (zoals hieronder uiteengezet), kunnen wij uw Persoonlijke Informatie openbaar maken indien dit noodzakelijk is om (a) relevante wetgeving na te leven of in reactie op dagvaardingen of bevelen betekend aan Blurb; of (b) voor het beschermen en verdedigen van de rechten van Blurb of gebruikers van onze Diensten.

Uw privacyrechten

Op verzoek zal Blurb u voorzien van informatie over de vraag of we uw persoonlijke gegevens behouden. U heeft toegang tot uw gegevens en mag ze corrigeren of u mag verzoeken om verwijdering ervan door in te loggen op uw account en uw persoonlijke gegevens bij te werken en vervolgens op 'Opslaan' te klikken of door contact met ons op te nemen via support@blurb.com, of door het invullen van dit formulier. We reageren binnen een redelijke termijn op uw verzoek.

Blurb erkent dat u recht heeft op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Blurb heeft geen directe relatie met de personen van wie Blurb de persoonsgegevens verwerkt. Een persoon die toegang zoekt, of probeert onjuiste gegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, kan een verzoek sturen naar de Klantenservice van Blurb via support@blurb.com.Indien wordt gevraagd om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren. We bewaren persoonlijke gegevens namens onze klanten zo lang als nodig is om diensten te verlenen aan onze klant.

U hebt het recht op toegang tot uw informatie van en over u. Voor ieder verzoek om toegang wordt een vergoeding van € 10 gevraagd, om onze kosten voor het verstrekken van deze informatie te dekken. U hebt ook het recht om ons kosteloos te vragen eventuele out-of-date of onjuiste persoonlijke en identificeerbare informatie over u, te updaten.

In bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te behouden, of kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te behouden om u van onze diensten te kunnen blijven voorzien.

Neem voor meer informatie over de verwerking, het gebruik en de opslag van gegevens contact op met ons Privacyteam via DataSubjectRequest@rpiprint.com.

Cookies en Tracking Technologies

Blurb en haar partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, zoekgedrag van gebruikers te analyseren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies op iedere afzonderlijke browser regelen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebruik van bepaalde functies of functies op onze website of dienst beperkt zijn.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over u.

Wat is een cookie

"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt terwijl u een website aan het bekijken bent. Zo kunnen we zowel sessie-cookies gebruiken en persistent cookies (die blijven op uw computer staan totdat u ze wist) om u te voorzien van een meer persoonlijke en interactieve ervaring op de Website of van de Services (die aflopen zodra u uw webbrowser afsluit). Persistent Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw de help-informatie van uw Internet browser op te volgen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunnen sommige delen van de Website of diensten niet goed werken. We coderen onze cookies zodat we alleen de in de cookie opgeslagen informatie verwerken. Voor meer informatie over het verwijderen of weigeren van Cookies, lees dan de sectie "Uw keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens" hieronder.

Blurb kan ook informatie verzamelen via clear gifs of web beacons (ook bekend als "trackingpixels"), die ons helpen de inhoud van de website en diensten beter te beheren door informatie te verstrekken over effectieve inhoud. Clear gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke id die ongeveer dezelfde functie hebben als cookies en worden gebruikt om het online gedrag van webgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die op de computer van de harde schijf van een gebruiker worden opgeslagen, worden clear gifs onzichtbaar ingesloten op webpagina's.

Hoe maken we gebruik van cookies?

Cookies verrichten veel verschillende taken op onze website, zoals u efficiënt te laten navigeren tussen pagina's, u te herinneren aan uw voorkeuren, ze herinneren uw e-mailadres en wachtwoord, en laten analyseren hoe goed onze website presteert en ze zorgen voor het verbeteren van uw ervaring op onze website. Ze zorgen er ook voor dat de advertenties die u ziet terwijl u onze website bezoekt, relevant zijn voor u en aansluiten bij uw interesses.

Welke cookies gebruiken we?

Hieronder geven we een overzicht van de categorieën van cookies op onze website, en een beschrijving van wat die Cookies doen. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze diensten. Andere cookies zijn niet essentieel, maar helpen om onze website te verbeteren door het verzamelen van (anonieme) gebruikersinformatie, of proberen uw ervaring op onze websites te verbeteren, of proberen dit te doen, en daarbij ze helpen u uw keuzes te herinneren. We maken ook gebruik van cookies die informatie verzamelen over uw surfgedrag en proberen zo, en via display advertising, informatie te verzamelen die voor u relevant is.

We gebruiken de volgende types van Cookies:

Strict noodzakelijke cookies We gebruiken een aantal cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website en diensten. Met behulp van dit type cookies bijvoorbeeld, [kunt u inloggen op beveiligde gebieden van de Services, zorgen voor de nodige veiligheid als u gebruikmaakt van onze website of diensten, en zorgen voor het snel laden van inhoud van de pagina's die u opvraagt. Zonder deze cookies kunnen diensten die u opvraagt niet worden geleverd.

Functionele cookies: Functionele cookies zijn cookies die we plaatsen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening werkt zoals we verwachten dat deze werkt. Sommige cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze website en diensten te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we de diensten die u opvraagt, zoals het verwerken van betalingen via onze webshop, niet leveren.

We maken gebruik van andere cookies om u te herkennen zodra u bent ingelogd op onze website, zodat wij kunnen herinneren wat uw instellingen en voorkeuren zoals uw taal en regio en wat uw inlogstatus is. Deze cookies kunnen ook helpen ons diensten te leveren die u heeft opgevraagd.

Zoals hieronder beschreven, kunt u een van deze functionele cookies uitschakelen; maar als u dat doet, dan zijn verschillende functies van de Services mogelijk niet beschikbaar voor u of werken niet op de manier waarop u zou willen dat ze werken.

Prestaties en Analytische Cookies:

Advertentie- en Webanalytische tools

Zoals op de meeste websites wordt bepaalde informatie automatisch verzameld. Deze informatie kan Internet Protocol (IP)-adressen, het type browser, Internet service provider (ISP), doorverwijzende/ exit-pagina's, bestanden bekeken op onze site (bijvoorbeeld HTML-pagina's, afbeeldingen, etc.), besturingssysteem, datum / tijd en / of clickstream data omvatten om trends te analyseren om de site te beheren en te bedienen.

Om advertenties te plaatsen en/of ons analytische informatie te geven als u onze Website of App bezoekt, gebruiken wij onafhankelijke bedrijven die advertenties en/of activiteiten op het web analyseren Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites (verzameld bijvoorbeeld via 'cookies') gebruiken om advertenties over goederen en diensten waar u in geïnteresseerd bent, aan te bieden, om voor ons analyses te maken over hoe onze site gebruikt wordt. Hoewel wij deze buitenstaanders geen toestemming geven om uw Persoonlijke Informatie van onze Website of App te halen, kunnen zij mogelijk informatie verzameld over uw gebruik van onze Website of App verbinden met de persoonlijk identificeerbare informatie die zij via andere websites over u verzameld hebben.

Voor meer informatie over advertenties van derden en hoe u uw keuzes met betrekking tot advertenties op maat door derden op onze diensten uit kunt oefenen, ga hier dan naar de website van het Network Advertising Initiatives.

Google Analytics Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die geplaatst worden op uw computer om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

n het geval dat IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, dan zal uw IP-adres worden ingekort binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen deel uitmakend van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het gehele IP-adres eerst worden overgedragen naar een Google-server in de VS en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website.

Google gebruikt deze informatie namens de operator van deze website ten behoeve van de evaluatie van uw gebruik van de website, voor rapporten over website-activiteit voor website-operators en voor het leveren van andere diensten aan hun met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres, dat uw browser overbrengt ter informatie van Google Analytics, zal niet in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling van uw browser te selecteren, maar let wel dat als u hiervan gebruikmaakt, dat u misschien niet in staat zult zijn de volledige functionaliteit van deze website te kunnen gebruiken. Ook kunt u een opt-out instellen, zodat uw gegevens nu en in de toekomst niet worden bijgehouden door Google Analytics. Dit kunt u doen door de Google Analytics Opt-out Browser Addon te downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Uw keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Wij bieden u de volgende keuzes met betrekking tot de verzameling, opslag, het gebruik en het delen van uw persoonlijke gegevens:

Promotionele communicatie: U heeft altijd het recht om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketing- of promotionele communicatie. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voor het verzamelen van uw gegevens) als we van plan zijn om uw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden of als we van plan zijn om uw informatie aan derden voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakken aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. Als u promotionele communicatie van ons ontvangt, heeft u altijd de mogelijkheid tot een opt-out van deze communicatie door de instructies voor afmelding te volgen die zijn gegeven in de communicatie die u heeft ontvangen, of door ons direct te benaderen (zie hieronder voor onze contactgegevens). Ondanks uw aangegeven voorkeuren, kunnen we nog steeds om u niet-promotionele communicatie over de diensten die wij leveren aan u, zoals transactie rapporten en mededelingen betreffende wijzigingen van de Website of diensten. In ieder geval kunnen we updates te sturen inzake aanpassingen van onze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, of van andere beleidsdocumenten.

Cookies: De meeste webbrowsers zijn ingesteld op het standaard accepteren van cookies. U kunt als u dat wilt, cookies handmatig blokkeren met een instelling in uw browser waarmee u cookies kunt weigeren.

Het beheren van cookies

U kunt cookies blokkeren met een instelling van uw browser waarmee u alle of alleen bepaalde cookies kunt weigeren. Zijn uw browserinstellingen zo ingesteld dat alle cookies worden geblokkeerd, dan hebt u mogelijk geen toegang tot onze site of tot bepaalde delen ervan.

Hieronder lees je hoe je dit doet:

 • Google Chrome
  • Selecteer bij Instellingen onder aan de pagina ‘Geavanceerde instellingen weergeven’.
  • Selecteer onder Privacy de knop Instellingen voor inhoud’.
  • Boven aan de pagina die dan opent, vind je de instellingen voor cookies. Hier kun je ook cookies verwijderen die momenteel opgeslagen zijn.
 • Mozilla Firefox
  • Ga naar Instellingen en selecteer Voorkeuren (ga op een Mac naar het menu en selecteer Voorkeuren)
  • Selecteer het panel Privacy.
  • Kies uit het menu ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’. Plaats een vinkje om cookies in te schakelen of uit te schakelen bij ‘Cookies van websites accepteren’.
 • Internet Explorer 6+
  • Selecteer bij ‘Extra’ voor ‘Internetopties’.
  • Klik op het tabblad Privacy.
  • U ziet zes instellingen waarmee je het aantal cookies kunt controleren: Alle cookies blokkeren, Hoog, Medium hoog, Medium (standaardinstelling), Laag, en Alle cookies toestaan.
 • Safari
  • Kies onder instellingen in Safari > 'Voorkeuren'.
  • Open het tabblad privacy.
  • Selecteer een optie onder 'Cookies blokkeren'
 • Alle andere browsers
  • Voor meer informatie over cookiebeheer in andere browsers, raadpleeg dan de beschikbare documentatie of de online hulpbestanden.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en functionaliteit van onze diensten. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe cookies te weigeren, kunt u terecht op www.allaboutcookies.org. U kunt uw persoonlijke gegevens in uw account wijzigen door uw online profiel te bewerken of door het sturen van een e-mail naar ons op het e-mailadres hieronder uiteengezet.

Behavioral Advertising Targeting: We werken samen met een derde partij [display advertising op de Website en om onze advertenties te beheren op andere sites. Onze partners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties te laten zien op basis van uw surfgedrag op internet en op basis van uw interesses. Indien u een opt-out wenst voor de op interesses gebaseerde advertenties, klik dan hier (of indien gevestigd in de Europese Unie, klik hier ).

Als je wilt afmelden voor advertenties van derden, gebaseerd op uw surfgedrag en gebruik van onze website, kunt u dit doen via het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Let op: als u ervoor kiest om behavioral advertising (het laten zien van advertenties gebaseerd op uw surfgedrag op internet) uit te schakelen, zult u niet langer advertenties te zien krijgen. Echter, dit betekent het dat de display advertising die u gebruikt niet kan worden afgestemd op uw waarschijnlijke interesses van de browser die u momenteel gebruikt. Het gebruik van deze tool heeft alleen betrekking op online behavioral advertising en heeft geen invloed op andere diensten.

Minderjarigen

Als u redenen heeft om aan te nemen dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar persoonlijke informatie heeft verstrekt aan ons, neem dan contact met ons op en wij zullen trachten om die informatie te verwijderen en het account van deze minderjarige uit onze databases verwijderen. We verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie over bezoekers die jonger zijn dan 13 jaar.

Andere Sites

Het door ons verstrekken van een link naar enige andere website of locatie is bestemd voor uw gemak, en betekent niet dat wij een dergelijke website of locatie of de inhoud ervan goedkeuren. Wij hebben geen controle hierover, beoordelen deze niet, en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor deze externe websites en de inhoud ervan. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op deze externe websites.

Mobiele apps

Als u gebruik maakt van onze diensten en het downloaden ervan, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, versie van het besturingssysteem, en het apparaat-id (of "UDID").

Wij vragen u niet om toegang tot of het tracken van op locatie gebaseerde informatie van uw mobiele apparaat, op elk gewenst moment tijdens het downloaden of het gebruik van onze mobiele apps of diensten.

We maken gebruik van mobile analytics software om ons in staat stellen beter inzicht in de functionaliteit van onze Mobile-software op uw telefoon te krijgen. Deze software kan informatie vastleggen, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die zich voordoen in de applicatie, hoe het wordt gebruik, gegevens over de prestaties, en van waaruit de toepassing is gedownload. We koppelen de verzamelde informatie, die we gebruiken voor analytische doeleinden, niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die u in de mobiele app opgeeft.

Beveiliging

Blurb is gehouden tot het waarborgen van de beveiliging van uw Persoonlijk Informatie. Voor het beveiligen van uw Persoonlijke Informatie tegen ongeautoriseerde of illegale toegang, gebruik of openbaarmaking of verlies of vernietiging of beschadiging van Persoonlijke informatie, gebruiken wij verschillende technologieën en procedures die gebruikelijk zijn in de branche.

Blurb heeft elektronische, industrie-standaard methoden geïmplementeerd voor het beveiligen van uw Persoonlijke Informatie. Wij slaan Persoonlijke Informatie op achter een computer firewall: een barrière ontworpen ter voorkoming van toegang voor buitenstaanders. Tevens hebben wij technologie geïmplementeerd die inbraken meldt. Hiernaast verlangen wij van u dat u een wachtwoord invoert voordat u toegang heeft tot uw account. In aanvulling hierop beschermt Blurb uw Persoonlijke Informatie tegen ongeautoriseerde fysieke toegang door uw Persoonlijke Informatie op te slaan in een gecontroleerde installatie.

Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid, beperkt Blurb de toegang tot Persoonlijke Informatie in haar elektronische database tot de personen (waaronder begrepen medewerkers en aannemers) in de Blurb organisatie die een zakelijke reden hebben om toegang te krijgen. Ten slotte voeren wij periodieke interne audits en gevoeligheidsscans uit ter verzekering van de naleving van deze veiligheidsmaatregelen en voor het generen van logboeken over veiligheidsincidenten waarmee informatie wordt verzameld die bruikbaar is voor het zoeken naar pogingen tot misbruik of ongeautoriseerde toegang tot uw Persoonlijke Informatie.

Ondanks het feit dat Blurb ingrijpende maatregelen neemt om te verzekeren dat uw Persoonlijke Informatie niet wordt onderschept, ingezien, gebruikt of geopenbaard door ongeautoriseerde personen dient u zich er van bewust te zijn dat Blurb niet volledig de beveiligingsrisico’s met betrekking tot Persoonlijke Informatie kan uitsluiten. Als u vragen heeft over de veiligheid van uw persoonlijke informatie, dan kunt u contact met ons op support@blurb.com.

Contact

Indien een vraag of opmerking heeft met betrekking tot dit Privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen via de Klantenservice of via:

Blurb, Inc.
Attentie: Legal Department
3325 S 116th St
Tukwila, WA 98168
USA

Updates van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is een document dat constant in beweging is. Als onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Blurb is dit Privacybeleid onderworpen aan regelmatige wijzigingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan statutaire regelgeving of in geval van nieuwe diensten, in overeenstemmingen met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Als wij materiële wijzigingen in dit Privacybeleid aanbrengen dat onze rechten van het gebruik van uw persoonlijke informatie vergroot, dan zullen wij u benaderen voor toestemming hiertoe, hetzij via e-mail, of via een duidelijk bericht op onze website, of zoals anderszins vereist door de wet. Wij raden u aan om periodiek deze pagina na te gaan voor de laatste informatie over ons Privacybeleid.

TRUSTe Privacy