Uitsluiting van aansprakelijkheid


Houdt u er rekening mee dat Blurb een dienstverlenende uitgever is. Wij bieden de gebruikers middelen en diensten aan die hen in staat stellen hun eigen boeken te publiceren.

Wij zijn geen uitgeverij en checken niet en verbeteren ook niet de inhoud van de boeken van de gebruikers.

Gebruikers dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden van de Blurb website, en met de Software Eindgebruikers Licentie Overeenkomst en de Applicatie Software Eindgebruikers Licentie Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om inhoud die niet voldoet aan deze voorwaarden te verwijderen en gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden te weigeren.